So sánh vui giữa Hà Nội và Sài Gòn

0
417

Sự khác nhau của hai thành phố lớn là Hà NộiSài Gòn, những trung tâm kinh tế lớn ở hai miền đất nước đã được mô tả khá hay qua nét vẽ của bạn Lê Duy Nhất. Đôi lúc chúng ta đã đọc được đâu đó câu chuyện so sánh giữa Hà NộiSài Gòn, nhưng qua các bức vẽ thì chưa.

 

 

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260764309 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260763811 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260763299- ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260762761 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260762274 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260761726 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-13662607612 - 21 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260760752 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260760211 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260760010 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260759955 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260759955 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260759816 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260759816 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260759682 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260759682 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260759682 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260759682 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260759682 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260759347 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260759281 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260759213 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260759148 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260759083 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260759010 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260758897 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260758818 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260758697 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260758558 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260758 481 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260758417 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260758298 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260758217 - ivivu.com

so-sanh-vui-giua-ha-noi-va-sai-gon-1366260758151 - ovovu.com