Sét đánh

0
351

                                   

Sét đánh

 

————————————-

Quy tắc chống sét bảo vệ con người

Khám phá bí ẩn của những người sống sót sau khi bị sét đánh

Bức tranh kỳ lạ dưới ánh chớp

                        

Cập nhật: 08/07/2006 Khoahoc.com.vn Sưu tầm