Charly Chaplin 1915-New Job

December 20, 2018admin0

Charly Chaplin 1915-New Job “Charlie” Chaplin (16 tháng 4 năm 1889 – 25 tháng 12 năm 1977), thường được biết đến với tên Charlie Chaplin […]

Charly Chaplin 1915-A Woman

December 20, 2018admin0

Charly Chaplin 1915-A Woman “Charlie” Chaplin (16 tháng 4 năm 1889 – 25 tháng 12 năm 1977), thường được biết đến với tên Charlie Chaplin […]

Charly Chaplin 1921-The Kid

December 20, 2018admin0

Charly Chaplin 1921-The Kid “Charlie” Chaplin (16 tháng 4 năm 1889 – 25 tháng 12 năm 1977), thường được biết đến với tên Charlie Chaplin […]

Charly Chaplin 1915-Shanghaied

December 20, 2018admin0

Charly Chaplin 1915-Shanghaied “Charlie” Chaplin (16 tháng 4 năm 1889 – 25 tháng 12 năm 1977), thường được biết đến với tên Charlie Chaplin (hay […]

Charly Chaplin 1915-By The Sea

December 20, 2018admin0

Charly Chaplin 1915-By The Sea “Charlie” Chaplin (16 tháng 4 năm 1889 – 25 tháng 12 năm 1977), thường được biết đến với tên Charlie […]