No_preview

Tiểu sử của V.I.Lenin

May 30, 2017admin0

V.I. Lenin sinh ngày 22/4/1870 ở Simbirsk (nay là Ulianovsk). Tên thật của ông là Vladimir Illyich Ulianov (Lenin), các bí danh đã dùng là […]