Google

December 10, 2018admin0

Google Loại hình Cổ phần (NASDAQ: GOOG) Ngành nghề Internet Phần mềm máy tính Thiết bị viễn thông Thành lập Menlo Park, California, Hoa Kỳ […]

Facebook

December 10, 2018admin0

Facebook, Inc. Loại hình Công ty đại chúng Tên giao dịch NASDAQ: FB NASDAQ-100 Component S&P 100 Component S&P 500 Component Thành lập Cambridge, Massachusetts (ngày […]