Những vòng tròn kỳ lạ trên cánh đồng

0
375

 

The Phenomena

The Phenomena (Ảnh: dudeman)

Vòng tròn kỳ lạ ở Stonehenge

Vòng tròn kỳ lạ ở Stonehenge (Ảnh: dudeman)

Spiderweb Avebury

Ở Spiderweb Avebury  (Ảnh: dudeman)

Vòng tròn hoa ở Silbury Hill

Vòng tròn hoa ở Silbury Hill  (Ảnh: dudeman)

Vòng tròn hoa ở Silbury Hill

Vòng tròn hoa ở Silbury Hill  (Ảnh: dudeman)

Những vòng tròn nối tiếp tạo hình chim bồ cầu ở England

Những vòng tròn nối tiếp tạo hình chim bồ cầu ở England (Ảnh: dudeman)

(Ảnh: dudeman)

Cambridgeshire

Cambridgeshire (Ảnh: dudeman)

(Ảnh: dudeman)

(Ảnh: dudeman)

(Ảnh: geocities)

The Crabwood Alien

The Crabwood Alien (Ảnh: mmmgroup.altervista)

(Ảnh: compuserve)

(Ảnh: compuserve)

(Ảnh: compuserve)

(Ảnh: compuserve)

(Ảnh: compuserve)

(Ảnh: compuserve)

 

Đọc thêm: Tìm lời giải cho những vòng tròn bí hiểm

Cập nhật: 16/06/2006 Khoahoc.com.vn