Những hóa thạch của loài Khủng long

0
308

Xung quanh xác con khủng long trưởng thành là 34 con khủng long con

Xung quanh xác con khủng long trưởng thành là 34 con khủng long con

(Ảnh: pharyngula)

(Ảnh: indiana9fossils)

(Ảnh: fossilmall)

(Ảnh: fossilmall)

(Ảnh: fossilmall)

(Ảnh: sinofossa)

(Ảnh: fr.ch)

Hóa thạch trứng khủng long

(Ảnh: deh.gov)

(Ảnh: deh.gov)

(Ảnh: dinosaur-replicas)

(Ảnh: stonecompany)

(Ảnh: neovenator)

(Ảnh: neovenato)

(Ảnh: senckenberg)

(Ảnh: paleofreak)

                        

Cập nhật: 26/05/2006 Khoahoc.com.vn sưu tầm