Những bức tượng thần kỳ

0
433

 

Tượng đồng đức phật ở Tây Tạng – Thần Jambhala cưỡi rồng

Tượng mạ đồng đức phật ở Nhật Bản – Phật bà quan âm Kannon

Tượng mạ đồng cổ xưa ở Tây Tạng, Hán – Phật Vajrasattva

Tượng đồng đức phật cổ xưa – Phật Shakyamuni ngồi thiền

Tượng sắt đa màu Tây Tạng, Hán – Phật quan âm Quan Yin

Tượng mạ đồng Trung Quốc – Vị La Hán Bhadra ngồi thiền

Tượng đồng cổ Trung Quốc – Thần Baisajya Guru

Tượng đồng Tibeto Trung Quốc – Phật Shakyamuni

Tượng đồng mạ vàng Nepalese – Phật quan âm Avalokiteshvara

Tượng phán xét mạ đồng Tây Tạng – Phật bảo vệ 6 tay Vajrasattva

Tượng phật đồng Trung Quốc – Phật quan âm Quan Yin

Tượng phật mạ đồng Tây Tạng – Vua Vajrapani trong thế chiến thắng

Tượng sắt mạ vàng cổ Trung Quốc – Kirin Pair

Tượng sắt mạ vàng cổ Trung Quốc – Sư tử canh gác

Tượng đồng cổ Nepalese – Vợ chồng thần Chakrasambara

Tượng thần đồng Hán Tạng Bodhisattva

                        

Cập nhật: 03/01/2006 KhoaHoc.com.vn