Những bông tuyết

0
459

Thiên nhiên thật là kỳ diệu, có thể tạo ra những bông hoa đa dạng đến như vậy. Bạn có lẽ cũng biết rằng khó có thể tìm thấy hai bông hoa tuyết có cấu trúc, hình dạng giống nhau…

 

Nguồn ảnh: SnowCrystals.com

                        

Cập nhật: 03/02/2006 TH Sưu tầm