Nguồn Gốc tên gọi của An Giang

0
981

An Giang xưa là đất Tầm Phong Long, về sau nước Chân Lạp dâng cho chúa Nguyễn, vua Gia Long tổ chức mộ dân đến khai hoang, đưa dân vào định cư trở thành một trong Nam Kỳ lục tỉnh thời nhà Nguyễn độc lập. Tên gọi An Giang nghĩa là dòng sông an lành có thể định cư lâu dài, ý nghĩa cho việc khuyến khích di dân khẩn hoang lập làng.

Trong ảnh là phong cảnh ở Châu Đốc chụp khoảng năm 1920-1929, phía xa là núi Sam nổi tiếng của Châu Đốc.