Bảng Giá Cos Điện Hạ Thế 2020

0
305

Bảng Giá Cos Điện Hạ Thế 2020

STTMÃ HÀNGDIỄN GIẢI ĐƠN GIÁ
COS TRÒN SC ( Loại 1 )
1Cos 4(6-8)                              700
2Cos 6(6-8)                              800
3Cos 10(6-8-10)                           1,000
4Cos 16(6-8-10)                           1,300
5Cos 25(6-8-10)                           1,700
6Cos 35(6-8-10)                           3,000
7Cos 50(8-10-12)                           5,000
8Cos 70(8-10-12)                           7,000
9Cos 95(10-12-14)                         12,000
10Cos 120(14-16-18)                         19,000
11Cos 150(14-16-18)                         23,000
12Cos 185(14-16-18)                         30,000
13Cos 240(14-16-18)                         50,000
14Cos 300(14-16-18)                         65,000
15Cos 400(14-16-18)                        100,000
NỐI TRÒN
1Nối 4                              800
2Nối 6                           1,000
3Nối 10                           1,200
4Nối 16                           2,000
5Nối 25                           3,500
6Nối 35                           4,000
7Nối 50                           6,000
8Nối 70                           9,000
9Nối 95                         11,000
10Nối 120                         15,000
11Nối 150                         20,000
12Nối 185                         25,000
13Nối 240                         35,000
14Nối 300                         50,000
15Nối 400                         80,000
COS ĐỒNG ĐỎ  ( DÀI)
1Cos 16                           6,000
2Cos 25                           7,000
3Cos 35                           9,000
4Cos 50                         13,000
5Cos 70                         18,000
6Cos 95                         25,000
7Cos 120                         31,000
8Cos 150                         38,000
9Cos 185                         50,000
10Cos 240                         70,000
11Cos 300                        110,000
COS ĐỒNG NHÔM ( LOẠI DÀY)
1Cos 16Loại mỏng                           3,500
2Cos 25Loại mỏng                           4,500
3Cos 35Loại mỏng                           5,000
4Cos 50Loại mỏng                           6,500
5Cos 70Loại dày                         20,000
6Cos 95Loại dày                         23,000
7Cos 120Loại dày                         30,000
8Cos 150Loại dày                         35,000
9Cos 185Loại dày                         43,000
10Cos 240Loại dày                         52,000
11Cos 300Loại dày                         81,000
12Cos 400Loại dày                         95,000
13Cos 500Loại dày                        190,000
14Cos 630Loại dày                        320,000
COS CHỈA (Y) – TRÒN ( RV) – BỌC NHỰA
1Chỉa 1.5Bịch 100 cái                         11,000
2Chỉa 2.5Bịch 100 cái                         13,000
3Chỉa 3.5Bịch 100 cái                         24,000
4Chỉa 5.5Bịch 100 cái                         30,000
PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN
1Đèn báoĐỏ – vàng – xanh                           4,500
2Nút nhấnĐỏ – vàng – xanh                         12,000
3Công tắc xoay2-3 VỊ TRÍ                         15,000
4Cầu chìĐế cầu chì 32A                         12,000
5Ruột cầu chì2-4-6-8-10A                           2,000

 

 


DownloadXem Trên Mobile
download-pv