Ampe – Dòng Điện

0
605

Ampe (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp ampère /ɑ̃pɛʁ/),[1] còn được viết là am-pe,[1] cũng còn được gọi là ăm-pe,[2] ký hiệu A, là đơn vị đo cường độ dòng điện I trong hệ SI, lấy tên theo nhà Vật lý và Toán học người Pháp André Marie Ampère.

Định nghĩa

Đơn vị đo cường độ dòng điện A được định nghĩa từ năm 1946, và có hiệu lực cho đến ngày 20 tháng 5 năm 2019 [3], là dòng điện cố định, nếu nó chạy trong hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn có tiết diện không đáng kể, đặt cách nhau 1 mét trong chân không, thì sinh ra một lực giữa hai dây này bằng 2×10−7 niutơn trên một mét chiều dài.

1 Ampe tương ứng với dòng chuyển động của 6,24150948 · 1018 điện tử e (1 culông) trên giây qua 1 diện tích dây dẫn

1 Ampe = 1 culông / giây
1 A = 1 C/s

Các ước số-bội số trong SI

Bội sốTên gọiKý hiệuƯớc sốTên gọiKý hiệu
100métm
101đêcada10–1đêxid
102héctôh10–2xentic
103kilôk10–3milim
106mêgaM10–6micrôµ
109gigaG10–9nanôn
1012têraT10–12picôp
1015pêtaP10–15femtôf
1018exaE10–18atôa
1021zêtaZ10–21zeptôz
1024yôtaY10–24yóctôy