A-PDF WATERMARK 4.7.6 FULL KEY

thiet-bi-dien-ls-ck-33-%

A-PDF WATERMARK 4.7.6 FULL KEY


 A-PDF WATERMARK 4.7.6 FULL KEY- PHẦN MỀM ĐÓNG DẤU BẢN QUYỀN HÀNG LOẠT FILE PDF

                        

                A-PDF Watermark là một chương trình tiện ích desktop nhanh chóng mà cho phép bạn thêm các hình mờ vào một loạt các tài liệu Acrobat PDF. Bạn có thể tạo các hình mờ từ văn bản, logo, dấu ngày/giờ, số trang, hình ảnh, file pdf.

                        Với A-PDF Watermark, bạn có thể bảo vệ bản quyền của mình bằng cách sử dụng các hình mờ có thể nhìn thấy được; thêm dấu hiệu vào file PDF; gán nhãn trạng thái file PDF, chẳng hạn như bản phác thảo, được phê chuẩn, cuối cùng hay bí mật.

                        Các tính năng của A-PDF Watermark bao gồm thêm thao tác với các hình mờ một lần vào thao tác với file pdf, đặt hình mờ ở các vị trí cố định hoặc xếp kề, trên đầu hoặc dưới nội dung; tạo sự quay và trong suốt của hình mờ.

                Hướng dẫn sử dụng:

                        Cài đặt phần mềm bình thường và sử dụng key trong file tải về nhập vào, thế là có bản quyền cho A-PDF Watermark rồi nhé. Giờ tiến hành bước vào sử dụng.

                        Chạy phần mềm này lên, giao diện sẽ như phía dưới:

thiet-bi-dien-ls-ck-33-%

                        

        

                Tiếp theo, vào tùy chỉnh kiểu để đóng dấu:

                

        

                Và sau đó lưu file:

                

        

                Chờ một tí sẽ hiện, thành công rồi đấy:

                

                         Nhấn OK , phần mềm sẽ tự động mở thư mục chứa file đã đóng dấu. Giờ hãy xem thành quả nào:

Link Download

A-PDF Watermark 4.7.6 Full Key


Hướng Dẫn:

Sau Khi tải Về các bạn nối file bằng phần mềm:

FFSJ: The Fastest File Splitter and Joiner

Trong Bộ cài có hường dẫn Cr*ck

Sưu Tầm: Phong Vân


Tài Liệu Kỹ Thuật: http://tailieukthuat.info

Khoa Học-Giải Trí & Tin Tức: https://phongvan.org

 

 

Sưu tầm: Phong Vân


Khoa Học & Giải Trí : https://phongvan.org

Tài Liệu Kỹ Thuật : http://tailieukythuat.info


LSABBMITSUBISHISCHNEIDERhUYNDAIFUJIIDECHITAHCHIMIKROLEIPOLE
 

Bài Viết Liên Quan